Συμπεριφορά
Απώλεια Μαθημάτων
Πληρωμή
διδάκτρων
Αποδοχή
των όρων
Regulations_-_Missing_Sessions_gr.html
Regulations_-_Fee_Payments_gr.html
Regulations_-_Accepting_Terms_gr.html

Στο VERAMàND ACàDEMY παρέχουμε ένα καλλιτεχνικό, επαγγελαμτικό και πολιτισμένο περιβάλλον σε όλους τους συνεργάτες και σπουδαστές μας. Ο αμοιβαιος σεβασμός όλων των προσωπικοτήτων και η ελευθερία της έκφρασης θεωρείται σημαντικό και βασικό στοιχείο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οποιαδήποτε συμπεριφορά δυσμενούς διάκρισης ή εκφοβισμού (bullying), σχετικά με την εθνική ταυτότητα, το χρώμα του δέρματος, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, ή όποιον άλλο λόγο ρατσισμού ή διάκρισης, δεν γίνεται αποδεχτή, ούτε από σπουδαστές, ούτε από καθηγητές ή επισκέπτες, είτε κατά τη διάρκεια της σπουδής, είτε πριν ή μετά από τα μαθήματα. Σε περίπτωση που η Ακαδημία διαπιστώσει συμπεριφορές που δεν τιμούν τον πολιτισμό που εκπροσωπούμε και προωθούμε, τότε διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με το άτομο που ευθύνεται, είτε πρόκειται για σπουδαστή, είτε για εκπαιδευτή.


Παρακολουθώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ακαδημίας, αυτομάτως αποδέχεσαι και τους όρους και κανονισμούς της Ακαδημίας μας. Η Ακαδημία μας διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας της με τον σπουδαστή που δε συμμορφώνεται με όλους τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της, και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον σπουδαστή με κανέναν τρόπο.

 HOME      THE ACADEMY      COURSES      PEOPLE      LOCATIONS      PARTNERS      CONTACT

Τελευταία Ενημέρωση : Ιανουάριος 2017